Znaczenie informacji dla współczesnego biznesu

Znaczenie informacji dla współczesnego biznesu

Znaczenie informacji dla współczesnego biznesu

Podstawą dokonywania słusznych decyzji ekonomicznych jest posiadanie dostatecznie dużej wiedzy o mechanizmach gospodarczych i aktualnym stanie koniunktury.

Właściwe poinformowanie jest kluczowe w biznesie.

Niedoskonałość informacyjna to rodzaj nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, w której osobom fizycznym lub firmom brakuje informacji o decyzjach gospodarczych.

Brak informacji ma miejsce, gdy ludzie mają niedokładne, niekompletne, niepewne lub źle zrozumiane dane, a zatem dokonują potencjalnie błędnych wyborów.

W wielu transakcjach gospodarczych agenci mogą nie ujawniać pełnych informacji.

Prowadzi to do asymetrii informacji.

Informacje asymetryczne oznaczają, że jedna strona ma więcej lub lepsze informacje niż druga podczas podejmowania decyzji i transakcji.

Jest to niezwykle ważne z perspektywy zwyczajnej uczciwości w wymianach biznesowych.

Niedoskonała informacja powoduje brak równowagi sił.

Między innymi takie okoliczności decydują o tym, że nie żyjemy w warunkach idealnej konkurencji, będącej jednym z najlepszych postulowanych systemów ekonomicznych.

Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwyczajny brak świadomości.

Konsumenci nie są świadomi prawdziwych osobistych kosztów/korzyści.

Podejmując decyzje o zakupie towaru, konsumenci będą mieli wpływ na to, jak towar zostanie przedstawiony.

Dużą rolę odgrywają w tym kontekście reklama i marketing.

Często sprzedawcy są też po prostu nieuczciwi.

Dobrym przykładem jest sprzedaż samochodu, w którym właściciel prawdopodobnie będzie miał pełną wiedzę na temat jego historii serwisowej i prawdopodobieństwa awarii.

Jednak mimo to, zapewnia klienta o doskonałym stanie auta.

Asymetria informacji w sektorze finansowym

Asymetria informacji to problem na rynkach finansowych.

Rynki finansowe wykazują asymetryczne informacje w każdej transakcji, w której jedna z dwóch zaangażowanych stron ma więcej informacji niż druga.

A tym samym ma możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji.

Ekonomiści twierdzą, że asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku.

Wiedza jest kluczowa w dzisiejszej gospodarce.

Brak dostępu do informacji może być bardzo kosztowny.

Przekonało się już o tym wiele firm w Polsce i na świecie.

Niedoskonałości rynku można skorygować poprzez interwencję rządową, taką jak nowe przepisy lub podatki, cła, dotacje i ograniczenia handlowe.

Tak samo jest w przypadku niedoskonałości informacyjnej. Jednak jest w tej kwestii jedna ciekawa rzecz.

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że internet przyczynił się do zmniejszenia częstości występowania asymetrycznych informacji.

Nieograniczony dostęp do internetu pozwala wyszukiwać użytkownikom informacje, które mogą poprawić ich sytuację na rynku i uniknąć oszustwa.

Uważa się, że dobra informacja usprawnia podejmowanie decyzji, zwiększa efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną organizacji, która wie więcej niż opozycja.

W dzisiejszych czasach informacja zyskała nowy status i znaczenie jako zasób organizacyjny.

W ogromnym skrócie – kto ma wiedzę, ten ma władzę.

Znaczenie informacji dla współczesnego biznesu jest wręcz bezcenne.